V návaznosti na udržování a trvalé zlepšování integrovaného manažerského systému (IMS) - systému kvality dle ISO 9001, systému environmentálního managementu dle ISO 14001 a systému managementu BOZ P dle OHSAS 18001 se vedení společnosti zavazuje plnit následující teze politiky:

system image

1. Naše obchodní poslání

Společnost KOMA Commercial, s.r.o. je technicko-obchodní organizace přinášející odpovídající a efektivní řešení uspokojující skutečné požadavky a potřeby zákazníků. Obchodní, dodavatelská a technická činnost je vytvářena na úzkých partnerských vztazích, které jsou základem pro pochopení požadavků a potřeb zákazníka. Tento přístup nám umožňuje poskytovat služby na nejvyšší úrovni a zajistí našim zákazníkům předpoklady pro trvalé zlepšování jejich procesů.

Obchodní činnosti společnost jsou specializovány na ložiska a příslušenství, lineární vedení, kuličkové a válečkové šrouby, ložisková tělesa a jejich utěsnění, hřídelová těsnění, těsnění pro hydrauliku, průmyslové hadice, klínové řemeny, speciální nářadí a nástroje pro montáž a demontáž ložisek, ruční nářadí, přímočaré hydromotory, průmyslové a automobilové oleje a maziva, mazací techniku, obalové materiály, ocelové polotovary, odlitky a výkovky, diagnostiku, poradenství a školicí činnost v oblastech, které tvoří náplň naší obchodní a technické činnosti.

2. Vztah k našim zákazníkům

Chceme, abychom byli svými zákazníky považováni za vysoce efektivního a spolehlivého partnera.

Být „efektivní“ = aktivním způsobem reagovat na potřeby zákazníků, analyzovat jejich potřeby, nabízet optimální řešení dodávek výrobků a služeb.

Být „spolehlivý“ = důsledně dodržovat kvalitu dodávek a výrobků, zaručovat dostupnost a kvalitu našich služeb v sjednaných objemech a termínech.

Na základě hodnocení spokojenosti zákazníků a analýzy dodávek výrobků a služeb pracujeme na vlastním trvalém zlepšování. Chceme tak zajistit dlouhodobě výhodné dodavatelsko-zákaznické vztahy.

3. Vztah k našim zaměstnancům

Úspěch společnosti závisí na kvalitě našich zaměstnanců ve smyslu jejich dovedností, zkušeností a jejich pozitivního přístupu ke strategii, politice a cílům firmy. Je věnována velká pozornost náboru nových zaměstnanců, odbornému vzdělávání, školení, sdílení informací a jejich motivaci. Tím je zaručen jejich růst společně se stoupajícími potřebami a požadavky zákazníků a trhu.

4. Vztah k politice

Politika je naplňována prostřednictvím rozpracování konkrétních cílů, které vycházejí ze strategického plánování a definovaných ekonomických ukazatelů společnosti. Do cílů jsou zapracovány požadavky zákazníků a požadavky vedení společnosti pro její další rozvoj.

5. Vztah k ochraně životního prostředí

Při svých činnostech se zavazujeme dodržovat environmentální zásady a příslušné právní a jiné požadavky, chránit životní prostředí, identifikovat stávající i potenciální environmentální problémy a prioritně je řešit. Je pro nás důležité také šetřit přírodními zdroji, energiemi, vstupními materiály a surovinami, bezpečně skladovat a nakládat s látkami, které by mohly ohrozit nebo poškodit životní prostředí.

6. BOZP

Této činnosti je na všech stupních řízení a u všech zaměstnanců věnována nejvyšší priorita. Pravidelně provádíme školení zaměstnanců, kontrolu dodržování BOZP a rovněž jsme velmi důkladně prověřování našimi zákazníky, a to jak na pracovišti, tak audity. Našim cílem je v oblasti BOZP snižovat rizikovost prováděných prací, dodržovat právní požadavky a takto eliminovat vznik pracovních úrazů.

7. Politika

Je závazná pro všechny zaměstnance společnosti. Vedení poskytuje pomoc a školení všude tam, kde je indikována jeho potřeba k úspěšnému zajištění naplnění této politiky. Podporu při realizaci politiky očekává vedení společnosti také od všech zaměstnanců.

V Ostravě dne 1. 1. 2015

Gustav Kotajny
jednatel společnosti 

Navigace

Aktuality

17.10.2018

Vánoční otevírací doba 2018

Vážení zákazníci, níže chtěli bychom Vás upozornit na pozměněnou otevírací dobu během svátků.
13.09.2017

POVEZ II

Dne 11.9.2017 začíná naše společnost vzdělávat v rámci programu POVEZ II druhá výzva dalších pět zaměstnanců společnosti.EU_UP_2017

Certifikáty a ocenění

Společnost KOMA Commercial, s.r.o. je držitelem těchto certifikátů a ocenění:

Certifikát ČSN EN ISO 14001:2016

Certifikát ČSN EN ISO 9001:2016

Certifikát ČSN OHSAS 18001:2008
© 2014 KOMA Commercial, s.r.o., všechna práva vyhrazena. Vytvořeno v ateliéru smsoft.cz, provozováno na CMS smallnet.