ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1.  Jak zpracováváme Vaše osobní údaje zaslané ve vašich životopisech (dále jen CV)? 

Po zaslání Vašeho CV naší společnosti jej využijeme za účelem recruitmentu pro aktuálně vyhlášené pozice. V případě, že Vás nevybereme, ponecháme si Vaše CV 6 měsíců po nástupu vybraného uchazeče a poté Vaše CV smažeme/zlikvidujeme.
Pokud nám udělíte Váš souhlas k zavedení Vašeho CV do naší databáze kontaktů, tak souhlas bude platit po dobu tří let a můžete jej kdykoliv odvolat na: gdpr@komacommercial.cz

2.  Jak zpracováváme Vaše osobní údaje uvedené v dokumentech vyplývajících z obchodního vztahu mezi Vámi a společností KOMA Commercial, s.r.o.? 

Se všemi těmito dokumenty zacházíme v souladu s GDPR a archivujeme je po dobu danou zákonem. Po uplynutí této doby dokumenty zlikvidujeme.

3.  Vizitky, propagační materiály společností včetně elektronických budou v naší společnosti uchovány po dobu trvání obchodního vztahu nebo po dobu oprávněného zájmu v budoucnu tento obchodní vztah uzavřít.

4. Ve smlouvách uzavřených od data 25.5.2018 se zavazujeme  k plnění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).© 2014 KOMA Commercial, s.r.o., všechna práva vyhrazena. Vytvořeno v ateliéru smsoft.cz, provozováno na CMS smallnet.