KOMA Commercial, s.r.o. / KOMA Commercial / Diagnostika strojů a zařízení

Komplexní služby v oblasti preventivní a proaktivní údržby strojů a zařízení

 • Bezdemontážní diagnostika
 • Zavádění systému monitoringu strojů a zařízení
 • Maximalizace doby provozu strojů a zařízení
 • Zvyšování spolehlivosti strojů a zařízení
 • Snižování nákladů na údržbu a odstávek strojů
 • Prodej a servis diagnostických zařízení
 • Školící a poradenská činnost

Vibrodiagnostika

 • Měření vibrací
 • Ustavování strojů, optická a laserová měření přímosti, rovinnosti, rovnoběžnosti, kolmosti
 • Ustavování řemenových převodů

Termodiagnostika

 • Zjišťování tepelných ztrát budov, vyzdívek pecí, elektrorozvodných skříní, apod.
 • Energetický audit rodinných a bytových domů
 • Měření nežádoucích úniků tepla u domů a průmyslových budov
 • Zjištění výskytu tepelných mostů
 • Ověření kvality provedení tepelných izolací budov, vyzdívek pecí, apod.
 • Zjištění studených spojů energetických zařízení (elektrorozvodny, trafostanice, apod.)
 • Tepelně technická měření

Tribodiagnostika

 • Analýzy olejových náplní stacionárních a mobilních strojů
 • FTIR a ICP-OES analýza průmyslových a automobilových olejů
 • Stanovení kvantitativních parametrů olejů a motorových paliv (nafty, bionafty, automobilových a tech. benzínů)
 • Hodnocení stavu opotřebení strojních částí
 • Racionalizace olejů a maziv, jejich skladování a likvidace
 • Sestavení mazacích plánů
 • Provádění mazacích auditů
 • Total Fluid Management - rozsáhlé komplexní řešení v oblasti mazání

Tribodiagnostika
Jméno Funkce Kontakt
Hana Haburová tribotechnik a laborant Tel.: +420 595 953 335
Mobil: +420 724 563 189
E-mail: laborator@komacommercial.cz
Lýdie Horčičková tribotechnik a laborant Tel.: +420 595 953 335
Mobil: +420 725 919 877
E-mail: laborator@komacommercial.cz
Vibrodiagnostika
Jméno Funkce Kontakt© 2014 KOMA Commercial, s.r.o., všechna práva vyhrazena. Vytvořeno v ateliéru smsoft.cz, provozováno na CMS smallnet.